jump to navigation

TENTANG MADINAH 24 Februari 2008

Posted by Syahid. in Sejarah.
Tags:
comments closed

madina1.gif

MADINATURROSUL صلى الله عليه وسلم
Madinah atau nama penuh(Madinah al-Munawwar0h) (Arab: المدينة المنورة) ialah salah satu kota yang ada di di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Madinah yang menurut pemerintahan Arab saudi pada tahun 1999 mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 839,400 orang ini pada mulanya bernama YatSrib tetapi setelah peristiwa hijrah, namanya diubah kepada Madinatunnabawi (Kota Nabi) ataupun Al Madinah Al Munawwarah (Kota yang bercahaya) sementara perkataan Madinah termaksud wialayah al harom dan sekitarnya “.

Madinah ialah kota paling suci yang kedua bagi umat Islam. Hal ini adalah karena di Madinah terletaknya Masjid an-Nabawi yang mana terdapat makam Nabi Muhammad s.a.w.. Kawasan itu dibina di atas bekas rumah Nabi Muhammad s.a.w. Rumah baginda kemudian menjadi sebagian dari bangunan masjid pada waktu pemerintahan Khalifah Al Walid ibni Abdul Malik daripada Kerajaan Ummaiyyah.

Masjid pertama yang dibina umat Islam juga terletak di Madinah iaitu Masjid Quba.

Sejarah

Ahli sejarah sejarah telah mencatat bahwa sebelum hijrah Nabi Muhammad s.a.w. ke Yatsrib, kota ini merupakan sebuah daerah yang tidak maju seperti Makkah baik dalam segi pembinaan, masyarakat maupun yg lain. Yatsrib didirikan oleh orang yang bernama Yatsrib bin Mahlaeil. wilayah ini subur dengan tanaman seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan kaya akan air. Hal ini menyebabkan Yatsrib dikunjungi dan akhirnya diduduki oleh manusia dari kawasan setempat. Pada tahun 455 SM, suku-suku Arab dari utara mengunjungi dan akhirnya menetap di Yathrib.

Jika menurut sumber-sumber serta reference sejarah, Yatsrib sebelum hijrah hanyalah sebuah komunitas masyarakat yang kecil khususnya setelah kedatangan masyarakat Yahudi.

Hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah

Pada hari senin , 20 September 622M @ PERistiwa hijrahnya Nabi Muhammad s.a.w.Makkah ke Madinah. para orientalis barat mengganggap tindakan ini ialah melarikan diri. Penghijrahan ini berlaku bukan karena umat Islam takut akan ancaman dan fitnahan Quraish Makkah tetapi adalah sebab panggilan dan kerinduan para penduduk Madinah itu sendiri. dari

Menurut sumber-sumber Islam yang autentik dan akurat seperti hadits, Madinah mempunyai dua suku yang berbeda yaitu (Aus dan Khazraj) di samping tiga suku YahudiBanu Qainuqa’a, Banu Nadhir dan Banu Quraydhoh). Suku Aus dan Khazraj menguasai kota Yatsrib tetapi sering berpihak antara satu sama lain dan asyik berperang sesama mereka. Mengikut ahli sejarah Islam, kedua-dua suku ini mengetahui akan munculnya dan datangnya seorang rasul di Makkah yang mana pengikutnya sering disiksa oleh kaum Quraish Makkah. Mereka membuat keputusan untuk berjumpa dengan rosul ini untuk mengatasi konflik di antara mereka. (

Nabi Muhammad s.a.w. dan pengikutnya SETUJU untuk berhijrah ke YatSrib yang kemudiannya dikenali sebagai Madinah al-Munawwarah. SEteLah tiba di Madinah Nabi Muhammad s.a.w. meRaNcAng sebuah lEmbGa untuk menYatu Padukan penduduk Madinah. Perlembagaan itu di-setujui oleh semua penduduk Madinah dan dikenali sebagai Piagam Madinah.

Perang Makkah-Madinah

Setelah masyarakat Islam menjadi kuat di Madinah, masyarakat Quraish Makkah semula merasa terancam dengan strategi baru yang ada di madinah. Pada tahun 627Abu Sufyan menyerang Madinah. Abu Sufyan SINYALIR meminta pertolongan Banu QuraDHaH salah SATU suku YahudiMuslimin. Menurut Sahieh Bukhari, pertolongan Banu QuraidhaH BAHWA Abu Sufyan telah melanggar perjanjian yang terdapat di dalam Piagam Madinah. Oleh kerana itu semua orang lelaki kaum itu dihukum PANCUNG setelah pengadilan dijalankan oleh Saad ibni MuaDZ masEhi, tentera Makkah di bawah PEmImPiN untuk menolong mereka menghancurkan orang

Pada tahun kesepuluh Hijrah, Madinah menjadi sebuah tempat di mana umat Islam diserang atau menyerang musuh. Sehingga ROSULULLAH SAW berjaya membuka kota Makkah (FATHU MAKKAH) tANpA adanya pertumpahan darah sedikitpun . Walaupun setelah timbulnya Khulafa al-Rasyidin, Madinah terus menjadi ibu kota kerajaan Islam.

Madinah setelah wafatnya Rasulullah s.a.w.

Di bawah pemerintahan Khulafa al-Rasyidin, Islam berkembang dengan signifikan sehingga tentera Islam berjaya menaklukkan kota-kota yang penting seperti Damsyik, Baitulmaqdis, Iskandariah, dan Baghdad. Kemudian Setelah kematian khalifah keempat Khulafa al-Rasyidin yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Muawiyyah yang pada ketika itu merupakan gabernur Damsyik mengubah pusat pemerintahan kerajaan Islam ke Damsyik. Beliau kemudiannya mendirikan dan membuat suatu Kerajaan Ummaiyyah. Kota Madinah kemudian hanya menjadi pusat keagamaan saja.

Pada tahun 1924, Madinah yang sudah lama berada di bawah kekuasaan UsmaniyyahIbnu Saud yang kemudiannya menjadi Raja Arab Saudi sampai sekarang ini dan pemerintahan Arab saudi secara tasalsul system pemerintahanya Kerajaan bani su’ud makanya dikatakan assu’udiyah. jatuh ke tangan

Reference: Wikipedia

Iklan